• കോൾ പിന്തുണ + 86-319-8280015

ഡിസൈൻ വികസന

3 (3)
3 (2)

ഞങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന കഴിവ് ഉണ്ട്. വിതരണം സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂപ്പൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വികസനത്തിൽ. ശക്തമായ സാങ്കേതിക ശക്തി, പൂർത്തിയായ ഉപകരണങ്ങൾ, വിപുലമായ ടെസ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നന്നായി രണ്ടും ആഭ്യന്തര വിദേശ വിപണികളിൽ മത്സരം വില നിലവാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ.

3 (1)


WhatsApp Online Chat !