• ការគាំទ្រការហៅ + 86-319-8280015

រចនានិងអភិវឌ្ឍន៍

3 (3)
3 (2)

យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរចនាអភិវឌ្ឍឧបករណ៍។ អាចអភិវឌ្ឍដំណើរការផ្សិតជាមួយនឹងគំរូផ្គត់ផ្គង់។ ជាមួយនឹងកម្លាំងបច្ចេកទេសយ៉ាងខ្លាំង, ឧបករណ៍បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តកម្រិតខ្ពស់កន្លែងផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានទទួលបានយ៉ាងល្អដែលមានគុណភាពជាមួយនឹងតម្លៃប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារបរទេសទាំងក្នុងស្រុក។

3 (1)


WhatsApp Online Chat !